IBSAT Offline Test Centers

City-Test Center
Bhubaneswar
Dibrugarh
Guwahati
Imphal
Kolkata
Patna
Ranchi
Silchar

City-Test Center
Ahmedabad
Baroda
Jaipur
Udaipur
Kolhapur
Mumbai
Nanded
Nagpur
Nashik
Pune

City-Test Center
Agra
Allahabad
Ambala
Chandigarh
Dehradun
Delhi
Gurgaon
Gorakhpur
Jalandhar
Jammu
Kanpur
Karnal
Ludhiana
Lucknow
Mandi
Meerut
Moradabad
Noida
Shimla
Varanasi

City-Test Center
Bangalore
Chennai
Cochin
Coimbatore
Hyderabad
Vijayawada
Visakhapatnam

City-Test Center
Bhilai
Bhopal
Indore
Raipur