IBSAT Offline Test Centers

Central

City-Test Center
Ambala
Agra
Allahabad
Bhopal
Chandigarh
Dehradun
Gorakhpur
Gwalior
Indore
Jalandhar
Jammu
Jabalpur
Kanpur
Lucknow
Ludhiana
Meerut
Moradabad
Rohtak
Varanasi

East

City-Test Center
Bhubaneswar
Kolkata
Patna
Ranchi

North

City-Test Center
Gurgaon
New Delhi
Noida

South

City-Test Center
Bangalore
Bhilai
Chennai
Cochin
Coimbatore
Hyderabad
Goa
Raipur
Rajahmundry
Tirupati
Vijayawada
Vishakhapatnam

West

City-Test Center
Ahmedabad
Ajmer
Aurangabad
Baroda
Jaipur
Kolhapur
Mumbai
Nashik
Nagpur
Pune
Sindhudurg
Udaipur